ISA - Indeks strateške agilnosti

Koliko je vaše poduzeće spremno za izazove digitalnog doba i budućnost?

Što je strateška agilnost?

Promjene nikada nisu bile tako brze, ali nikada više neće biti ovako spore. Kako bi se nosile s nestabilnim, nepredvidivim i složenim promjenama te eksponencijalnim rastom znanja i razvoja tehnologija, poduzeća moraju izgraditi stratešku agilnost, tj. sposobnost kontinuiranog i pravovremenog prepoznavanje te iskorištavanja promjena u poslovanju i okruženju.

Ona je potrebna kako bi poduzeća ostala konkurentna, zaštitila se od prijetnji koje donosi digitalna disrupcija te iskoristila prilika koje pruža digitalno doba.

Razvoj strateške agilnosti poduzetnicima omogućuje pravovremeno prepoznati vanjske i unutarnje promjene i njihov utjecaj na poslovanje, imati spremne mehanizme i alate za optimalnu zaštitu ili iskorištenje prilika, kao i efikasnu implementaciju inovativnih ideja.

Što je ISA, tj. Indeks strateške agilnosti?

Indeks strateške agilnosti organizacije procjenjuje spremnost poduzeća i cjelokupnog gospodarstva Hrvatske na izazove koje donosi digitalno doba, s posebnim fokusom na pet područja: tržište i konkurenciju, inovacije i poslovni model, ljude i organizacijsku kulturu, poslovne procesi i strukturu organizacije, te tehnologiju i upravljanje podatcima.

Što ISA procjenjuje?

ISA je osmišljen tako da svaka organizacija (tj. poduzeće, institucija, javna ustanova i dr.) može procijeniti svoje stanje strateške agilnosti i dobiti usporedbu s prosjekom i najagilnijim organizacijama. Dva su izvještaja koji postoje u ISA-i. Prvi je individualizirani ISA izvještaj sa samoprocjenom stanja agilnosti organizacije, dok je drugi cjelovit izvještaj o stanju agilnosti hrvatskih organizacija.

Individualizirana ISA – Samoprocjena stanja strateške agilnosti vašeg poduzeća identificirati će snage i mogućnosti za poboljšanja u poslovanju vašeg poduzeća, pružiti smjernice za stvaranje agilnijeg poslovanja, te usporediti vašu agilnost s drugim poduzećima u Hrvatskoj. Izvještaj će vašoj organizaciji (upravi, vlasnicima i dionicima) pružiti smjernice za osnaživanje kroz bolju spremnost na digitalne disrupcije, kontinuiranu prilagodbu okruženju i bržu identifikaciju poslovnih prilika.

ISA hrvatskog gospodarstva – Procjena stanja strateške agilnosti hrvatskog gospodarstva bazira se na godišnjem istraživanju, a daje uvid u snage i mogućnosti poboljšanja hrvatskog gospodarstva. Rezultati donosiocima odluka (političarima, stručnjacima i institucijama) pružaju smjernice za podizanje razine otpornost hrvatskog gospodarstva te postavljaju temelj za gospodarsku politiku i razvoj Hrvatske u smjeru potreba digitalnog doba.

Koji su ciljevi ISA-i?

Dobiti bolji uvid u stanje agilnosti hrvatskog gospodarstva.
Omogućiti hrvatskim organizacijama procjenu vlastite agilnost i usporedbu s konkurencijom.
Pružiti smjernice za razvoj agilnosti organizacije, ali i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva.

Izvještaj strateške agilnosti hrvatskog gospodarstva - 2021.

Izvještaj stanja strateške agilnosti hrvatskog gospodarstva pruža pregled zbrojnog stanja agilnosti hrvatskih poduzeća u pet područja: tržište i konkurenciju, inovacije i poslovni model, ljudi i organizacijska kultura, poslovni procesi i struktura organizacije, te tehnologija i upravljanje podatcima. Izvještaj se temelji na odgovorima koje je Best Advisory prikupio putem ISA upitnika od 312 hrvatskih poduzeća.

 • Tržište i konkurencija
 • Inovacije i poslovni model
 • Ljudi i organizacijska kultura
 • Poslovni procesi i struktura organizacije
 • Tehnologija i upravljanje podatcima
23.4%
visoko agilnih poduzeća

Svojom razinom strateške agilnosti zadovoljno je 46% hrvatskih poduzetnika, a visokom ili vrlo visokom istu smatra 23.4% ispitanih.

38%
već osjeća disrupciju

Disrupciju u vlastitoj industriji unutar sljedeće 1-3 godine očekuje 36% ispitanih poduzetnika, dok 38% smatra da je ona već počela. 12% hrvatskih poduzetnika ne smatra da će se dogoditi uopće.

80%
očekuje visok utjecaj na poslovanje

80% hrvatskih poduzetnika smatra da će digitalna disrupcija imati velik utjecaj na njihovo buduće poslovanje.

Koji je sljedeći korak?

Nakon što ste zaprimili individualizirani ISA izvještaj, temeljem rezultata možete samostalno započeti izradu plana osnaživanja strateške agilnosti vaše organizacije, prateći smjernice iz izvještaja. Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć u razvoju stratešku agilnost, slobodno nam se javite u Best Advisory. Naši poslovni savjetnici su praktičari koji iza sebe imaju značajno iskustvo digitalne transformacije poslovanja i osnaživanja strateške agilnosti organizacija.

Kontaktiraj Best Advisory

Često postavljana pitanja

 • Zašto uspješne organizacije trebaju biti agilne?

  Strateška agilnost organizacije pomaže kada ne vidimo dovoljno jasno i daleko. Spremnost brze prilagodbe i odgovora na promjene u okruženju, te sposobnost identifikacije prilika na tržištu donose konkretne koristi organizaciji. Sposobnosti koje dobiva tvrtka kroz razvijenu stratešku agilnost organizacije uključuju:

  • Brži odgovor na promjene na tržištu
  • Bolja učinkovitost organizacije
  • Zadovoljniji klijenti / korisnici
  • Viša profitabilnost
  • Brža promjena u organizaciji poslovanja
  • Bolja organizacijska kultura
  • Zadovoljniji zaposlenici i poslovni partneri
  • Brža provedba projekata
  • Uštede i manji troškovi poslovanja
  • Bolja sposobnost upravljanja rizicima
 • Kako to da su danas promjene brže, nepredvidivije i složenije?

  Futurist Ray Kurzweil prije 15 godina predvidio da će se singularnost - vrijeme kada sposobnosti računala nadmašuju sposobnosti ljudskog mozga - dogoditi oko 2045. godine, neki drugi vodeći futurolozi vjeruju da bi ovaj događaj mogao biti mnogo ranije, posebno zbog pojave i razvoja kvantnog računanja.


  Prije godinu dana Kjel Nordstrom je spomenuo kako se 1900. svjetsko znanje udvostručavalo svakih 100 godina, 1945. svakih 25, a danas se udvostručuje svakih 13 mjeseci. Prema nekim prognozama s pojavom IoT će se skratiti na svakih 12 sati. Danas je moguće za $1.000 kupiti procesnu snagu (ili računalo) jednake procesne snage kao i ljudski mozak, a predviđa se da će se 2050. godine za $1.000 moći kupiti računalo procesne snage kao cijelo čovječanstvo. Kako tu činjenicu procesuirati? Kako se nositi s takvom brzinom i disrupcijama koje ona nosi? Samo su neka od pitanja s kojima se susreću organizacije.


  Praktički jednini način kako biti spreman na ove promjene, unaprijediti poslovanje organizacija, te osigurati kontinuiranu konkurentnost na tržištu je kroz stjecanje strateške agilnosti.

 • Koristi koje donosi strateška agilnost?

  • Viša razina kreativnosti i inoviranja unutar timova i kod pojedinaca
  • Kontinuirana potraga za promjenama i mogućnostima poboljšanja na produktivne i troškovno učinkovite načine postaje rutina i dio organizacijske kulture
  • Povećan tempo promjena unutar organizacije
  • Bolje upravljanje složenim situacijama i projektima
  • Više predanosti i osobne odgovornosti za rezultate na svim razinama organizacije
  • Veća otvorenost i sposobnost organizacije na učenje i usvajanje novih znanja i vještina
  • Stalno usavršavanje konkurentskih prednosti organizacije
  • Stvaranje vitkog (lean) razmišljanja i prakse u cijeloj organizaciji
 • Zašto provodimo ISA?

  Provedbom ISA dobiti ćemo bolji uvid u stanje strateške agilnosti hrvatskih organizacija, kako individualno tako i skupno za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Uvidi na individualnoj razini pomoći će poduzećima, institucijama i drugim poslovnim subjektima u boljem razumijevanju razine otpornosti na promjene u okruženju i u izradi smjernica za poboljšanja, kako za organizacije, tako i za cjelokupno gospodarstvo.

 • Za koga je napravljen ISA?

  ISA je napravljena za sve koji imaju interesa dobiti uvid u otpornosti i spremnost vlastite organizacije i/li hrvatskog gospodarstva na eksponencijalne promjene u okruženju. Elektronički upitnik ISA je namijenjen svakoj organizaciji, bez obzira na veličinu, vlasništvo, djelatnost ili lokaciju. Pojam organizacije podrazumijevaju poduzeća, korporacije, ustanove, institucije, obrte, samostalne djelatnosti i druge pravne subjekte hrvatskog gospodarskog sustava.

 • Što obuhvaća ISA upitnik za samoprocjenu?

  ISA upitnik kroz svoja pitanja pokriva pet područja strateške agilnosti. U prvom dijelu upitnika obuhvaćena su pitanja koja daju uvid u trenutno stanje organizacije naspram tržišta i konkurencije, drugi dio usmjeren na samoprocjenu inovacija i poslovnog modela vaše organizacije, treći dio upitnika je vezan uz ljude i organizacijsku kulturu, četvrti daje priliku za samoprocjenu poslovnih procesa i strukture vaše organizacije, a u zadnjem dijelu upitnika provjerava se korištenje tehnologija te upravljanje podatcima u poslovanju organizacije.

 • Koliko vremena traje ispunjenje e-upitnika?

  Ispunjavanje ISA e-upitnika traje oko 15 minuta.

 • Što sadržava individualizirani ISA izvještaj?

  Individualizirani ISA izvještaj sadrži procjenu razine strateške agilnosti vaše organizacije, ukupno i za svako od pet područja Također, izvještaj će vam prikazati usporedbu stanja strateške agilnosti vaše organizacije s prosjekom zbrojnog stanja svih sudionika u ovom istraživanju, te s poduzećima koja imaju najrazvijeniju razinu strateške agilnosti.

  Dodatno, izvještaj pruža individualizirane preporuke za poboljšanje ukupne razine strateške agilnosti, kao i svakog od pet područja. Preporuke se baziraju na individualnim ocjenama svakog područja vaše organizacije, pa je stoga korisno upitnik ispunjavati periodično (npr. jednom godišnje).

 • Koje organizacije imaju najbolju razinu strateške agilnosti?

  Velika broj najuspješnijih organizacija u svijetu, Europi i Hrvatskoj imaju visoku razinu strateške agilnosti. To su, primjerice, Google, Amazon, Disney, Virgin, Uber, Tesla, Ideo, Southwest Airlines, AirBnB, Inditex, Tata, Samsung, Starbucks, Cemex, DBS banka i dr. U Hrvatskoj, najvišu razinu strateške agilnosti imaju tvrtke poput Infobipa, Rimac Automobila, Elektroničkih računa (Moj-eRačun), te sve veći broj srednjih i manjih poduzeća koja žele uspješnije i bolje poslovati u nestabilnom, nepredvidivom i složenom okruženju, te biti spremna za budućnost.